erfrecht

Wij krijgen vaak te horen dat de kinderen geen ruzie zullen krijgen over de erfenis. Helaas merken wij dat het toch anders kan gaan. Wij staan klanten bij als er een geschil is ontstaan over de nalatenschap of bijvoorbeeld bij het opeisen van de legitieme portie. Ook helpen wij bij de afwikkeling van een nalatenschap bijvoorbeeld door als executeur, vereffenaar of afwikkelingsbewindvoerder te functioneren. Ook procederen wij regelmatig over uiteenlopende erfrechtkwesties.

Wij helpen u graag.

De zaken vóóraf goed regelen is dus belangrijk: ook op dit vlak richt zich onze dienstverlening. Wij adviseren over testamenten en welke verdeling is gewenst. Zeker indien er sprake is van een tweede huwelijk, halfbroers- en zussen en/of stiefkinderen is het noodzakelijk de zaken vooraf goed te regelen.

Daarbij letten wij ook op of niet teveel erfbelasting hoeft te worden betaald. Voor een directeur-grootaandeelhouder kunnen speciale regelingen van toepassing zijn om afrekening over het aanmerkelijk belang te voorkomen. Ook denken wij mee over wie het stemrecht op aandelen moet krijgen. 

Mede dankzij onze kennis op het gebied van belastingrecht hebben wij op dat vlak een streep(je) voor op andere erfrecht-advocaten.

Onze diensten.

Onze dienstverlening op het gebied van erfrecht betreft onder andere:

 • Advisering of en zo ja hoe een nalatenschap te aanvaarden
 • Opmaken van een boedelbeschrijving
 • Het vaststellen van de geldvordering van de kind(eren) op de langstlevende
 • Berekenen en/ of opeisen legitieme portie
 • Het (al dan niet) uitoefenen van wilsrechten
 • Advies aan – of optreden als vereffenaar of executeur
 • Procederen over de uitleg van een testament / nietig laten verklaren testament
 • Adviseren over plaatsvervulling indien een erfgenaam is voor-overleden
 • Adviseren over de behandeling van stiefkinderen met betrekking tot een erfenis
 • Advies over (het al dan niet) opeisen van de vordering op de langstlevende bijvoorbeeld bij opname AWBZ-instelling
 • Indienen verzoekschrift benoeming vereffenaar door de rechtbank
 • Advies aan schuldeisers en/ of erfgenamen bij een negatieve nalatenschap
 • Adviseren over de verdeling van een erfenis en/ of uitvoeren van de verdeling