belastingrecht

Het fiscaal juridische speelveld is ingewikkeld en verandert jaarlijks. Onze advisering richt zich met name op schenk-en erfbelasting, inkomstenbelasting en overdrachtsbelasting. Een bijzondere specialisatie van ons kantoor is advies over landgoederen in de zin van de Natuurschoonwet 1928.  Ook voeren wij regelmatig bezwaar- en beroepsprocedures tegen de Belastingdienst en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland..

Onze diensten.

Onze werkzaamheden op het gebied van belastingrecht betreffen onder andere:

  • vermogensplanning/ estate planning
  • overdracht van uw onderneming
  • overdracht vermogen aan de volgende generatie
  • (belastingvrije) schenkingen
  • belastingheffing bij vererving
  • aangifte erfbelasting
  • advies m.b.t. inkomstenbelasting bijv. eigen woningregeling of persoonsgebonden aftrek
  • aangifte inkomstenbelasting
  • advies over overdrachtsbelasting
  • advies over- en aan Algemeen nut beogende instellingen